Medarbetarsamtal

Allmänt

Vad heter du? :)

Vad är företagets visioner och mål?

Vad är du mest nöjd med under din tid på Solann?

Vad är roligast med ditt jobb?


Dagliga arbetet

Beskriv en vanlig arbetsdag eller vecka. Ange ungefär hur mycket tid du lägger på olika arbetsuppgifter.

Är det något du skulle vilja lägga mer respektive mindre tid på?

Hur fungerar samarbetet med dina kollegor?

Ange gärna vad som är bra och vad som kan förbättras:

Hur fungerar ledarskapet på företaget?

Ange gärna vad som är bra och vad som kan förbättras:

Hur skulle du beskriva din arbetsmängd?

Hur skulle du beskriva din arbetstid?


Utvecklingsmöjligheter

Har du kompetens som inte används?

Vad har du för mål med arbetet framöver?

Vilket område skulle du vilja lära dig mer om?

Något annat? Ange:

Framtida mål

Vad har du för mål närmaste 6 månaderna?

Vad har du för mål närmaste 3 åren?

Har du några önskemål om utbildningar?

Vad har du för förväntningar på företaget?

Har du något förslag på förbättringar?


Vi överensstämmer helt med GDPR-lagarna. Vi lovar därför att skydda dina uppgifter och att värna om din integritet.