• Avtale
  • Tid
  • Bekreftelse

Book en avtale

Vi på Solann har ett brett utbud av engångsinstrument med fokus på spiralinsättningar. På det här mötet fokuserar vi på olika modeller av självhållande spekulum, uterussonder, klotänger, peanger och saxar. 

En nyhet är våra flergångsinstrument där vi har produkter i två kvaliteter, Tysk och Pakistansk. Ni berättar om era behov och vi ger utefter det våra rekommendationer.